ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 24 ก.ค.65

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.ค. 2565 ปตท. บางจาก เช็กราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.65 บาท ดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

~

~


ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.ค. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีราคาน้ำมันดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด 24 ก.ค. 65 กลุ่มน้ำมันเบนซิน

~

~

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 45.06 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.65 บาท

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 37.38 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 36.54 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ก.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.65 บาท ดีเซล 34.94 บาท

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.25 บาท ดีเซล 34.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 ก.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.25 บาท ดีเซล 34.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด 24 ก.ค. 65 กลุ่มน้ำมันดีเซล

~

~

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 46.36 บาท ปตท. (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 49.36 (บางจาก)

~

~

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.