ย้อนชมคลิ ปนาทีแม่กำลัง จากหนูน้อยไป สุดท้ายปาฏิห าริย์มีจริง น้ำตาไหลกันทั้งโรงบาล (คลิป)

เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคลิปที่ย้อนกลับมาดูกี่ครั้งก็น้ำตาไหลทุกครั้ง สำหรับคลิปของคุณแม่ท่านหนึ่ง ที่กำลังจะจากโลกนี้ไป พยาบาลจึงเาหนูน้องไปให้แม่ดูหน้าครั้งสุดท้าย แต่แล้วปาฏิหาริย์มีจริง โดยเพจได้ระบุข้อความว่า แม่ คลอดเสียเลือดเยอะกำลังจะจากไป นางพยาบาลอุ้มลูกมาให้แม่สัมผัสลูกก่อนจะหมดลม แต่เกิด ปฏิหารน้ำตาลูกช่วยแม่ฟื้น

~

~

ภาพดังกล่าว


ภาพดังกล่าว

~

~

~

~

ภาพดังกล่าว

~

~

ภาพดังกล่าว

~

~

ภาพดังกล่าว
เรียบเรียง

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.